Dziś czynne do 21:00

Kiermasz prac podopiecznych Stowarzyszenia "Nadzieja"

 

W dniach 1, 2 oraz 8, 9 grudnia w godzinach 10:00-18:00 na pasażu Galerii Sandecja odbędzie się Kiermasz Prac Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Nadzieja” W Nowym Sączu. Na stoisku obsługiwanym przez wychowanków będzie można nabyć różnorakie rękodzieła m.in.: krawiecko-hafciarsko-dziewiarskie, stolarskie, modelarskie czy artykuły gospodarstwa domowego. Środki ze sprzedaży prac zostaną przeznaczone na rehabilitację, zakup materiałów do terapii i pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo NADZIEJA w Nowym Sączu jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Cele statutowe to między innymi zapewnienie osobom niepełnosprawnym - szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo - jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju.

Cel ten realizowany jest poprzez prowadzenie:

  • NZOZ Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjnego NADZIEJA
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej www.wtzns.rtk.net.pl
  • Świetlicy terapeutycznej

Więcej informacji o Stowarzyszeniu, a także sposobach wsparcia organizacji na stronie www.nadzieja.sacz.pl